Přehled autoopraven CUI

rtifikované autoopravny se identifikují cedulí na štítu přejímací kanceláře a platným certifikátem, udělovaným na jeden rok od úspěšného absolvování auditu.